От Изи Консулт търсят опитен и мотивиран човек за позицията Web developerРолята е в рамките на бързо развиваща се европейска компания за ИТ услуги и признат Топ ИКТ работодател за 2013 година .
Проектът е свързан с дългосрочно сътрудничество между компанията работодател и нейн партньор – швейцарска компания, която специализира в разработката на cloud-базирани бизнес решения за enterprise клиенти.
Ролята включва анализ на архитектурата, системна интеграция, имплементация на различни софтуерни решения, разработване на нови функционалности на JavaScript и интеракция с външни клиенти. Ролята e отговорна, динамична и предоставя свобода на хората на тази позиция да избират какви инструменти да използват в работата си.


Основните технологии, с които се работи, са: JavaScript, HTML, CSS, web и application сървъри и Linux като операционна система.
В самото начало ще има вътрешно обучение с цел човекът на тази позиция да се запознае с разнообразието от софтуерни продукти, които швейцарския доставчик разработв и с естеството на работния процес.


 
За конкретната възможност е одобрен бонус за препоръки в размер на 750 евро.
За повече информация: careers@easyconsultbg.com