В рубриката Member Of The Week вече сме представяли Константин Диамандиев. В случая сметнахме за редно да поговорим с него отново първо, защото беше патрон на закуската ни и второ, защото betahaus подпомага идеята му за превръщането на logowski.com от самостоятелно в колективно занимание.
Идеята е проста – дизайнери работят на бюрото на Логовски безплатно. В замяна, когато има поръчки за лого през платформата, се заемат и с тях. За подробности натисни“play“