Приключваме цикъла skill sharing-и на тема project management. През март се запознахме с методологиите PRINCE2 и Kanban, а в началото на този месец – с подхода SCRUM. Остана да научим повече за Agile. За целта заповядайте в betahaus на 29-ти април между 19 и 21 часа.
Agile e итеративен метод за определяне на изискванията в инженерни и информационни проекти за технологично развитие по гъвкав и интерактивен начин. За него ще ни разкаже Лора Борисова, която има  6 години опит като QA в 3 различни компании и 3 години като Scrum Master в няколко проекта, включващи cross-distributed teams. В момента е QA в Telerik, освен това е преподавател в тяхната QA академия, където води лекции, свързани с работния процес и най-вече с Agile методологията.