Едно от основните предимства на споделената работна среда е възможността за обмен на опит и знания в най-различни сфери и дейности (skill sharing). Както обещахме миналата година, през 2013 започнахме да провеждаме тези събития два пъти месечно. Ето кои ще са те през февруари.

buy anabolic steroids

На 4 февруари от 19 часа при нас ще бъде наскоро преместилият се в София Chris KeSihai, след прекарани повече от десет години в Тайван. Chris ще сподели опита си в презентационните умения. В този skill sharing, той ще ни покаже какви са принципите и триковете на ефикасната кратка презентация. Без значение дали е пред инвеститори или шефа ви, трябва да представите идеята си бързо и ясно, за да може те да кажат „звучи добре, как да помогна“.
Chris KeSihai  има както академичен, така и корпоративен опит в преподаването на презентационни умения. Организатор на няколко TEDx мероприятия и лектор на Ignite.

На 18 февруари също в 19 часа, нашият обитател Георги Камов ще сподели с нас как да развиваме дизайн мислене или по какъв начин  наблюдавайки хората да решаваме реални проблеми, които те имат. А под решаване на реални проблеми имаме предвид широк спектър от дейности – от въвеждането на малки промени в работния процес до измисляне на нови продукти и услуги.
zp8497586rq