След като през август чрез news feed-а бяхме виртуални участници на share-ове в областта на ровене на крака в пясъка, смесване на напитки, както и цялостния цикъл уроци по чупки, стойки и изкълчвания,  дойде време да се върнем към реалното споделяне на опит, което това време на годината предполага.
За целта сме подготвили нещо, колкото абстрактно и подходящо за след ваканцията, толкова и важно с оглед националните ни специфики. Общата тема на skill sharing през септември е колективното и индивидуалното професионално развитие в национален контекст.
На 18 септември при нас ще бъде доцентът по гражданско право Кристиан Таков. Той обаче няма да споделя опит в областта на юридическата си практика.  Темата, която ще засегне е как да се развиваме професионално в недобронамерена среда, без това да води до меко казано морални компромиси.
Седмица по-късно на 26 септември, завидния си опит в стартирането и развитие на бизнес ще сподели Александър Дурчев – основател и CEO на All Channels –  една от най-успешните български PR агенции. Фирмата е стартирана преди 11 години самостоятелно, а не като дивизия на някоя от големите мултинационални агенции. Именно затова смятаме, че Александър е един от малкото, които могат да споделят как се развива бизнес с услуги за българския пазар без гръб и солидна инвестиция и как се стига до момента, в който компанията ти е с близо 100 души персонал.
Както обикновено събитията от поредицата skill sharing са отворени и безплатни и заопчват в 19 часа.