Едно от основните предимства на споделената работна среда е възможността за обмен на опит и знания в най-различни сфери и дейности (skill sharing). Имаме амбицията през 2013 да провеждаме тези събития два пъти месечно и за да докажем сериозността си ще започнем още от този месец.
Преди празниците под формата на лекция, съчетана с дискусия и упражнения при нас ще се проведат две skill sharing мероприятия.

Първото ще се проведе на 10 декември, от 18 часа, когато нашият обитател Георги Александров ще ни посвети в тайните на успешното продаване. Освен обяснение на основните понятия и елементи в процеса на продажбата, г-н Александров е подготвил и няколко упражнения за стягане на търговските мускули.
На 20 декември, от 19 часа при нас ще бъде г-н Иван Диков от CareerStarters. Той ще ни предаде своя опит как да се представяме ефикасно в професионален план в социалните мрежи. Звучи малко стряскащо, но г-н Диков ще ни обясни къде е удачно и къде не да споделяме снимки от онова морско парти на 4 август.
И двете събития са отворени и безплатни. И всичко това в неформалната обстановка на кафе, която провокира жива и полезна дискусия.