Имате иновативна идея за бизнес в областта на устойчивата енергия? Следващото издание на meet the investors е за вас!

На него ще ви представим за пръв път един нов за България инвеститор, KIC InnoEnergy – оперативно звено към Европейския институт за иновации и технологии, който управлява нов рисков фонд на Европейската комисия. KIC InnoEnergy е специализиран в областта на устойчивата енергия, предоставя услуги с добавена стойност, разполага със силно специализирана мрежа инвеститори и  се ангажира да открие първия си клиент.
За да може да се запознаете с възможностите на KIC InnoEnergy , Веселин Дробенов – представител на фонда за България, ще направи презентация по темата. Участие в събитието ще вземат и партньорите  в кампанията на KicInno Energy в България от Cleantech Bulgaria, които приемат предложенията/проектите/идеите ви. Съвместно те ще направят представяне на възможността, ще запознаят гостите с успешни примери от портфолиото и след това ще можете да представите вашите идеи на по бира в уюта на betacafe.
Накратко, фондът търси идеи, бизнес проекти или вече развити компании в областта на устойчивата енергия (Възобновяеми енергийни източници, Интелигентни, енергийно-ефективни сгради и умни градове, Интелигентни мрежи и съхранение  на енергия, Технологии за чисти въглища, Химически горива).
Очакваме ви в бетакафе на 27 март. Всеки е добре дошъл, но ще се радваме да представите концепцията или вече работещата си идея тук.