Iris.ai работят от локацията ни на Шипка 6 вече около 3 месеца. 

Стартъпът разработва инструмент, който намалява времето за търсене на научна информация. 

Услугите на компанията са насочени към университети, както и големи корпорации, които разполагат с научноизследователски департаменти в индустрии като химия, енергетика, инженерство, фармация и други.

През 2015 година след завършена програма на Singularity University е създадена компанията от 4-ма основатели – Виктор Ботев (СТО, България), Анита Шол Бреде (СЕО, Норвегия), Мария Ритола (CCO, Финландия) и Хакобо Елосуа (CFO & COO, Испания).

ангел инвеститори и 500 Startups

Компанията стартира с инвестициите на няколко Angel инвеститори, както и подкрепата на един от най-големите акселератори в света 500 Startups.

Инструментите на iris.ai се използват от няколко десетки университета, както и R&D центрове на няколко големи европейски компании. От пускането в експлоатация на приложението до днес повече от 200К потребители са използвали функционалностите му.

избират да работят в коуъркинг

защото все още са малък екип и имат възможността да се запознават с много и различни хора, както и да обменят идеи.

“Също така условията са изключително гъвкави и това ни дава възможност винаги да сме в правилния размер офис или част от споделеното пространство.”

Iris са международна компания. Офиса в София отварят през 2018 година. 

Той е изцяло технически и разработва back-end частта от уеб приложението, което използват крайните клиенти. В другите офиси се прави UI на приложението, покриват се и не техническите части от пъзела, а именно sales, marketing, community management и други.

изкуствен интелект

използва компанията, за да могат по-лесно академичните среди да намират релевантна информация в научни трудове.

Фокусът на компанията е да използва AI & NLP технологии, приложени върху научен текст за да помага на хора, които се занимават с научна дейност от цял свят да вършат по-добре работата си. 

Освен споменатия по-горе проект работят и по инструмент, чрез който искат да подобрят процеса на публикуване и ревюиране на научни трудове и статии и да изградят граф база данни със свързано научно съдържание. Използват блокчейн технологии, за да постигнат това по един прозрачен начин, който да им даде и възможност да стимулират участниците в процеса.

В момента екипът е от 4 човека с цел да се разраства, като се търсят още Back End Python хора.

конкуренцията

“макар и не фокусирана върху абсолютно същите проблеми. Може би Google Scholar e най-сериозният конкурентен продукт за нас.”

занапред…

Напоследък започнахме да разработваме и продукти по-фокусирани към химическата индустрия. Надявам се да запазим текущата си инерция и да съумеем да разширим екипа си с правилните мотивирани хора за да доставим максимална стойност на клиентите ни и научният свят като цяло!


нашето стартъп състезание предстои