Съвременните почитатели на шума на парите твърдят, че кликовете на мишката окончателно са заменили хартиената какафония. Поради тази причина се появяват и нови професии, които да дирижират изпълнението.
Именно тук отново се появява близката до кръга betahaus дигитална агенция Intaractive Share, която не спира да се развива и си търси човек с опит за позицията Senior PayPerClick Account Manager със следните отговорности:
– Създаване, управление и оптимизация на рекламни кампании в Google AdWords и Facebook.
– Менажиране на екип от PayPerClick асистенти
– Одитиране на съществуващи Google AdWords клиентски акаунти
– Оптимизиране на резултатите от рекламните кампании
– Изготвяне на регулярни отчети за извършената работа и постигнатите резултати
– Комуникация с клиенти – по e-mail, телефон, провеждане на срещи с цел обучение и/или презентация на PayPerClick услугите на агенцията.
Изисквания към длъжността:
– Google Adwords Qualified Individual (предимство)
– Доказан опит на подобна позиция;
– Опит и познания в сферата на онлайн маркетинга и по-специално – Google AdWords, Google Analytics, Facebook реклама, SEO.
– Много добро владеене на английски език; владеене и на втори чужд език е предимство
– Отлична компютърна грамотност
– Познаване на интернет пазара и информираност за нови тенденции
– Отлична комуникативност и презентационни умения
– Висока мотивация и отговорност
– Oриентираност към високи резултати и постоянен стремеж към усъвършенстване
Агенцията предлага:
– Отлично възнаграждение
– Мотивираща работна среда в сплотен екип от млади професионалисти
– Възможности за обучение и развитие
Месторабота: София / България
Заплата: от 2000 до 3000 BGN (Бруто)
Изпращайте CV и мотивационно писмо на: maria.petrova@interactive-share.com