Screen Shot 2014-08-15 at 10.05.09 AM
ЗА ГЛОБАЛНАТА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА АГЕНЦИЯ (GEA)

Глобалната предприемаческа агенция е социален бизнес, който работи с
предприемачи и малки и средни предприятия (МСП) от високо развити пазари, като
ги свързва с капитали, пазари/маркетинг и партньори в Лондон и Обединеното
кралство.
Понастоящем се концентрираме върху пазарите в Централна и Източна Европа.
Ние подпомагаме МСП от тези пазари да осъществяват търговия и да извършват
продажби в Обединеното кралство, както и да преместят бизнеса си там.

КАК РАБОТИ ПРОГРАМАТА

За срок от 12 месеца се назначава опитен и успешен съветник без изпълнителни
функции, който да работи с Вас за постигане на стратегическите Ви цели.
Не става въпрос за обща експертиза – профилът на съветника отговаря конкретно на
нуждите на Вашата компания.
Ние също така работим с широка общност от секторни специалисти във всички
ключови области за МСП, включително правна помощ, счетоводство, защита на
интелектуалната собственост, финанси, маркетинг, брандиране, връзки с
обществеността и други – всяка област, от която имате нужда.
Създадена от предприемач, Програмата печели от това, че включва както статични,
така и подвижни елементи и предлага месечни „тренировъчни лагери” по
специфични бизнес въпроси, както и седмични индивидуални консултантски сесии.
Организираме също така от Ваше име ключови срещи с финансисти, потенциални
клиенти и възможни партньори и Ви подготвяме индивидуално за всяка конкретна
среща.
Предлагаме Ви точно това, което бихте получили, ако имахте независим директор
(директор без управленски функции), а и повече, за минимална цена.
Предлагаме също така месечни събития с отраслови специалисти, както и
възможност да станете част от голяма общност на глобални бизнеси в Лондон.
Моля да имате предвид и че вместо 12-месечна програма има възможност за по-
кратки, по-компактни и насочени назначения.

ПРОГРАМАТА ВКЛЮЧВА:

100+ часа помощ и консултации
Всеотдаен съветник за самостоятелни съвещателни срещи
Доживотно членство в нашата голяма общност
Изключителен достъп до и съвети от нашата индустриална мрежа
Книгата ни „11-те закона на глобалния бизнес” от Майкъл Джейкъбсън
Достъп до възможности за финансиране и финансиращи потоци
Силна и ценна мрежа за подкрепа
Пакет на стойност £200,000 годишно, но за малка част от тази сума чрез GEA.

Screen Shot 2014-08-15 at 10.05.09 AM

ЗАЩО ЛОНДОН? ЗАЩО ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО?

1. Обединеното кралство има една от най-ниските корпоративни данъчни ставки
в групата на G20 (форум за правителства и гуверньори на централни банки от
20-те основни световни икономики).
2. Можете да регистрирате компания в Обединеното кралство в рамките на 48
часа.
3. Четири от 10-те най-добри университета в света са в Обединеното кралство.
4. Налице е добре установена връзка между бизнеси, опериращи в Обединеното
кралство, и последващи разраствания в Съединените щати, Азия и Близкия
изток. Обединеното кралство е глобален център.
5. В Лондон се намира Тех Сити, водещият дигитален клъстер в Европа, един от
основните световни технологични центрове извън Силиконовата долина.
6. Лондон и Обединеното кралство са признати за световни лидери в областта на
културата, креативността, храните и напитките, технологиите, финансовите
услуги и биотехнологиите.
7. Лондон е признат за световната финансова столица.
8. Всяка заинтересована страна в развиващия се бизнес, включително водещите
световни адвокати, счетоводители, инвеститори и глобални корпорации,
които могат да закупят Вашите стоки или услуги са лесно достъпни, и то без
значителни разходи.
9. Лондон е обявен през май 2014 г. за водещ световен център за бизнес,
финанси и култура от Индекса за градовете на възможностите (Cities of
Opportunities Index).
10.В същия доклад Лондон води първенството, съвместно със Сеул, за
технологична готовност.

ПАРТНЬОРИ

Нашият официален корпоративен партньор е търговската организация на кметството
на Лондон, London and Partners („Лондон и партньори”) (официалната
компания с
нетърговска цел за промотирането на Лондон, създадена като публично-частно
партньорство между кметството на Лондон и мрежа от търговски партньори).
Ние работим в близко сътрудничество с UK Trade and Investment, правителствен
отдел за насърчаване участието на фирми от Обединеното кралство на
международните пазари, както и с британските посолства и чужди правителства на
наши целеви пазари.
Ние също така си сътрудничим с Tech London Advocates (Лондонски адвокати в
областта на технологиите) и British Library Business and IP Centre (BIPC)
(Британски библиотечен бизнес център и център за интелектуална собственост).

ЗА ОСНОВАТЕЛЯ

Майкъл Джейкъбсън е австралиец, сериен предприемач, автор и световен експерт по
МСП, който е добре известен с бизнес успехите си в областта на развлекателната
индустрия, медиите, собствеността и технологиите.
Джейкъбсън е съосновател на развлекателния бранд Dirty Dancing („Мръсни
танци”) на стойност 1 милиард щ.д., бил е член на борда на директорите на
международната кафе верига Gloria Jean’s Coffees (с магазини в над 40 страни по
света) и е работил както самостоятелно, така и съвместно с редица правителства за
развитието, строежа и управлението на ключови сцени за забавления и спорт,
театри и стадиони.
Автор е на „Бизнесът на креативността” и на „11-те закона на глобалния бизнес”,
която предстои да бъде публикувана. Джейкъбсън е публичен лектор с богат опит и
е правителствен съветник по предприемачество и свързани с предприемачеството
области.
Джейкъбсън понастоящем е независим директор в редица компании в областта на
медиите, филмите, технологиите, храните и напитките и работи активно с добре
установени организации, включително кампанията Start Up Britain, подкрепена от
британското правителство, Peter Jones Enterprise Academy и Techstars.
Джейкъбсън също така активно участва в бизнеса и инвестициите в Централна и
Източна Европа и през 2014 г. основава Глобалната агенция за предприемачи в
подкрепа на бързоразвиващи се МСП и предприемачи.

ЗАЯВКИ

Кандидатствайте сега, за да насърчите бизнеса си и да работите съвместно с организация и основател с доказани успехи в създаването на компания за 1 милиард щ.д. Има ограничено пространство и голямо търсене на позиции.

За повече информация и за заявки, моля пишете на следния електронен адрес: applications@michaeljacobsen.biz