COVID-19 информация

дезинфекция на пространствата

всички повърхности в пространствата се дезинфекцират 2 пъти дневно от нашата почистваща фирма.

осигуряване на дезинфектанти на всяко бюро

във всяко пространство ще осигурим дезинфектанти и приканваме всеки да почиства преди и след себе си.

носене на маски

препоръчваме носенето на маски в споделените пространства, както и при общуването с други обитатели.

осигуряване на еднократни маски и ръкавици

осигуряваме маски и ръкавици в случай, че сте забравили своите.

куриери и пратки

ограничаваме достъпа в пространството и всички куриери ще бъдат посрещани във фоайето пред betahaus.

достъп на външни лица

ограничаваме достъпа на външни лица. Такива могат да влизат в betahaus само с маска и след като са дезинфектирали ръцете си.

събития

предвид заповедта на Министерството на здравеопазването от 14 май 2020г. не предвиждаме организация на събития.