members

members

crypto.bg – Един проект на Стамен Горчев, изцяло създаден в betahaus.

Стамен Горчев работи в пространсвото на betahaus повече от 6 месеца. Чувства се изключително комфортно при нас. За него бихме казали, че един от суперкапацитетите, които имаме в beta къщата си.

Read more