Още ни държи от събота, надяваме се и вас. Реално обаче всичко сериозно започва оттук нататък. Това не пречи да благодарим отново на всички онези, които дойдоха на партито и ни поздравиха или ни дадоха съвет. Всички от снимките на тази галерия или от онези галерии, които чакаме да получим, както и на всички онези, които не са попаднали в кадрите, но помогнаха настроението да бъде брилянтно.
В последния ни бета-бюлетин споменахме хората, без които случването на betahaus в този момент нямаше  да бъде възможно, но в този пост искаме да благодарим и на онези, които направиха партито ни така китно – Special Events Group,  Befeather Gin и Absolut Vodka.
Поклон!
Чакаме ви на място – вече знаете къде.