Веднъж вече ви казахме, но нека преговорим: betapitch e състезанието на betahaus за стартиращи компании, което ще се проведе за първи път в София на 30-ти май. Като част от наградния пакет освен парично възнаграждение, отборът победител получава и възможността да се настани на Team Desk в работното ни пространство за 6 месеца и да завърже полезни контакти с ментори, инвеститори и други online casino southfayettenursing партньори. Всичко това осигурява място в общност, в която идеите се тестват и развиват до завършен вид. Но нещата не приключват дотук – първите два отбора от софийското издание отиват на betapitch global в Берлин, където ще могат да покажат, че са най-смелите и амбициозни в Европа, състезавайки се с останалите победители.
С удоволстие споделяме, че събитието ни е подкрепено от две водещи български компании – наш генерален партньор е Telerik, а основните ни спонсори са Vivacom.
Формата за кандидатстване вече работи с пълна сила, затова без колебание се отправяйте директно натам и не забравяйте, че крайният срок е 25.05! Повече информация очаквайте през следващите седмици тук в блога, както и на http://www.betapitch.de/sofia/.

betahaus | sofia’s betapitch will take place on 30th May. It’s a competition that gives promising startups a temporary home base at betahaus to develop their idea and build their products in a vivid and supportive coworking environment. We provide six months of free hosting in an awesome coworking community and lots of other neat things for the bootstrappers need including useful contacts with mentors, investors and business partners.
The winner takes home not only a small cash prize, but also a package of services, provided by incredible companies and people connected to betahaus. And that’s not all – the first two teams will be able to compete against Europe’s finest at betapitch global in Berlin and prove that they are the better, braver and more ambitious entrepreneurs.
We are pleased to share the news that our event is supported by two of Bulgaria’s leading companies – our general partner is Telerik, and our main sponsors are Vivacom.
The application form is now open, so don’t hesitate, head directly over there and don’t forget that the deadline is 25.05! More useful information could be found at http://www.betapitch.de/sofia/.
Eventbrite - betapitch | Sofia 2013