си търси стажант, който да бъде част от организацията на всякакъв вид събития: семинари, конференции, уъркшопове, както и социални събития. Ще се срещате с щастливи хора, ще бъдете част от коуъркинг средата в България.

Имаме нужда да бъдем подпомогнати в следните дейности:

интересни и разнообразни занимания:

  • организацията и реализацията на събитията в betahaus;
  • поддържане на база данни с клиенти
  • намиране на нови клиенти
  • качване на снимки и информацията за случилите се събития в betahaus в социалните мрежи

досадни и еднообразни занимания:

  • подаване на информация към betacafe за предстоящи кафе-паузи

  • регулярна проверка за наличности на консумативи за събития и поръчка

За нас е важно:

  • да си позитивен, комуникативен и организиран
  • да владееш английски език, всички други са плюс

Заетост: непълно работно време
Неплатен стаж
Времетраене: 3 месеца
Ако смятате, че притежавате необходимия опит и квалификация за позицията, моля изпратете актуално CV и мотивационно писмо на events@betahaus.bg не по-късно от6 февруари. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Докумените ще се разглеждат конфиденциално. Данните, които ще ни предоставите при кандидатстването за лични по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат съхранявани и обработвани съгласно изискванията му.