_DSC0372-1 copyБетахаус среща конкурсното начало. Търсят се предложения за нова визия на черната стена в кафето.

Изисквания към кандидатите: неосъждани или осъждани (знаете за колко малко става) граждани, без значение от етническия им произход и националност;
Изисквания към предложенията: предложенията трябва да могат да бъдат изпълнени с тебешир, да съдържат лого на бетахаус, кратко меню (което се променя често, вижте тук), парола за Интернет и да се вместят в размерите на стената (пак тук).
Техническа документация: не предлагаме;
Допустимост на кандидатите: кандидати, допуснати сте;
Допустимост на предложенията: проектите трябва да са във формат (PNG, JPEG), който да позволява публикуването им във фейсбук албум, където членовете на betahaus sofia ще проведат гласуването.
Срок: за подаване на проектите (24.02.2014 – 16.03.2014) и една седмица за гласуване;
Награди: спечелилият проект ще бъде реализиран и ще радва посетителите на betacafe през следващите два месеца.
– победителят ще бъде промотиран и на “стената” на betahaus в социалната мрежа, както и в блога на компанията;
– победителят ще бъде почетен гост на светското събитие, което ще бъде организирано в негова чест за откриването на обекта.
Изпращайте вашите предложения на contact@betahaus.bg с тема на мейла „konkurs“
Проектите няма да бъдат използвани за цели, различни от тези на конкурса и няма да бъдат разпространявани публично.
Забележка: в журито има архитекти, които обаче няма да саботират конкурса.