[:bg]В страстен четвъртък се събрахме на закуска и да поговорим за страсти – и Христови, и ония другите – които на нас ни допадат, ама все нещо се въртят табута около тях. Та, сега задачата е – как да поговорим за любов и религия без да изключим, засегнем, пък може би и обидим някого. Ще пробвам хронологично. В този ден Христос е отправил най-голямата си молитва в Гетсиманската градина – днес с 8 многохилядни маслинови дръвчета. Сега превъртаме цялата човешка история от новата ера. Да, знам, не се получи много хронологичният подход. Предвеликденско пък ние се събрахме в betahaus Sofia, на масата имаше вече боядисани яйца и за да ви метна рязко не в любовта към човечеството, а човешката любов – прилежно бяха подредени и презервативи.  
По време на представянето стана ясно, че повечето търсим любов, откъм религиозни вярвания си беше от ония бабините миш-маши, дето знаеш, че имат чалъм, за да станат толкова вкусни, ама все нещо изпускаш. А то тайната е да не задаваш този въпрос – неудобни въпроси относно избора на вярата също не задавахме, поне тук всички бяха съгласни с наличието на free will. Неудобство все пак трябваше да има и Валката се погрижи за това – един от участниците беше помолен да вземе един презерватив и да покаже как се слага на… банан. Не, не разкъса опаковката със зъби. И да, бананът беше само половинка.
betabreakfast 16
Гостите от БАСП и Loveguide.bg се занимават с внимателното запознаване на хората с теми табу, когато става дума за “здравно” образование и докато горната ситуация ни е позната още от училище, то въпроси като “Как да наричам половите органи пред детето ми?”, “Как да обясня на малките как по-точно онова семенце на момченцето се оказва в момиченцето?, “Кога е адекватно да започна да запознавам децата с темата секс? – все още и може би никога няма да имат универсален отговор. Реално подходът е изключително индивидуален, но прескачането на мисловната бариера и от възрастна и детска гледна точка е превратен момент в осъществяване на по-добра комуникация.
Защо здравно, а не сексуално? Защото държавата има проблем с използването на думичката секс, а пък и здравето не се свежда само до сексуалния контакт. По-точната неофициална дефиниция е “дълго и доволно да живееш в тялото, което имаш”. Когато заговорим за образователната програма в училище обаче има три подхода, които носят някакъв успех – сядането в кръг при разговор на сексуални теми, присъствието на обучители на връстници и прекратяване на метода биолози и психолози да говорят за любов. Loveguide.bg пък е адекватното развитие на тези опити в дигиталното пространство, като предстои информацията да се обогатява, а пък предложението за отваряне на тема “Табу” беше посрещната добре.
 
Е, така. Видяхме се, запознахме се и се понаучихме. Елате следващата седмица, когато ще си поговорим за едно представление-изпитание на Валери Кирилов.
Ела на тест ден в пространството ни или направо си заяви бюро.
* Реших, че закуската става гранде част от Кралското общество от XIXв. и именувам нов химичен елемент в блога – този на впечатленията.[:]