[:bg]Влизаш и няма място. Ей там на ъгълчето на дивана. Да, благодаря, тази чанта малко само да я преместя. Ох, извинявайте, почти се събрах. Прекрасно. Лайла се показва от под масата, тя по-добре разбутва хората. От масата ме гледат разни сладки и солени неща от Фабрика Сладко и Солено, а плодовете и зеленчуците пък си идват от Farmhopping Bulgaria.
Навсякъде около мен свежи физиономии. И, имайки предвид темата на закуската, все работи в сферата на предприемачеството, маркетинга, консултациите (някакви дигитални ще да са), софтуерното инженерство. Няколко заблудени или може би не политолози и организационни психолози. И аз. Дигитална, колкото мога да хвана от прашеца на всичките хора около мен и да го отъркам между пръсти. А и Валката, който с нищо не се занимава. Гостите ни си казаха директно, че обичат betahaus, betabreakfast, децата си и приятелките си. Много postdigital ми звучи това, но пък EDIT.bg са решили да обединяват дигитална България.

– B I G –

Те идват от страната на MOVE.bg и имат амбициите да направят дом на европейските срещи, логистичен център, в който да се случват важни мероприятия и като цяло да нарисуват добър портрет на България. Според Саша Безуханова дигиталният имидж на държавата ни е задача на общността и се случва по органичен начин. Инициативата EDIT.bg ще подкрепя IT сферата и ще променя политиката на различните институции. Евентуално. Екосистемата в България е резултат от комплексни външни фактори, които можем да отнесем и до червеното време, но пък иначе самото й развитие си има собствен живот.
Саша е силна в изводите, ето малко: творческият IT бизнес не е регулиран, което е плюс, но не е и приоритет на държавата. Betahaus на 4то място сред coworking пространствата в световен мащаб, но иначе България е на 34то място по изследване на coworking средата. Все още нАучен труд по темата нямаме. Тези, които не пишете по този начин, очаквам от вас хубавите дълги думи. Или като за начало – просто думи.
саша безуханова edit.bg
ЕDIT.bg се амбицира от липсата на системни изследвания, които да очертаят демографията на малък и среден бизнес, включая startup компаниите. България е хетерогенна по отношение на разпределение на дигитални гнезда, разликите са големи, но пък не малко градски предприемачи вече се възползват от работа на село. Визията на EDIT.bg изкристализирахме с общи усилия, за да я сведем до няколко основни стъпки – анкета, анализ на данни и набелязване на мерки, които да са работещи в нашата ситуация; mapping; финансиране и една по-дългосрочна цел – платформа, която да събира на едно място всичко релевантно по отношение на дигиталното общество. Ще се включват в подпомагане на предприемаческо и икономическо образование, искат и Angel системата да е по-добре структурирана.
От проучване на MOVE.bg излиза готина информация – извадка от 300,000 регистрирани компании, профил на икономиката – ресурсно зависима, а това, което се случва по coworking пространствата остава незабелязано, 21% притежават експортен потенциал. Добър сценарий за EDIT.bg ще бъде да се обърнат именно към тях и да ги подкрепят. Те разбират три основни потенциала на България – дигитално знание/процес, културата и имиджа на зелената земя. Да, планини, реки, море – за това говорим.
Дигиталното знание е основополагащо. Саша каза, че вече е хоризонтално. Именно от тази линия обаче лесно можем да кривнем встрани. Към постдигиталното, то вече е започнало. Нека видим. И пак призив – ПОПЪЛНЕТЕ АНКЕТАТА.


Е, така. Видяхме се, запознахме се и се понаучихме. Елате следващата седмица, когато ще си поговорим с Uspelite.bg
Ела на тест ден в пространството ни или направо си заяви бюро.
* Реших, че закуската става гранде част от Кралското общество от XIXв. и именувам нов химичен елемент в блога – този на впечатленията.[:]