[:bg]Пиша на свободна практика от почти 5 години и през първите 4 от тях винаги съм го правила от вкъщи/плажа/парка/самолета/влака – сещате се. Преди малко повече от година обаче усетих, че вече не мога да се концентрирам пълноценно и реших, че е време да пробвам нов алгоритъм. Така склоних да опитам коуъркинга, след като винаги си бях мислела, че в това няма никакъв смисъл: „Защо ми е да си плащам за място, което ще деля с какви ли не хора, когато вкъщи имам всичко необхоидмо?!“ Но така нареченият „писателски блокаж“ се беше стоварил върху мен и трябваше отново да открия музата. След като сондирах за мнения сред онези, които знаят кои са най-добрите места в София, избрах да я търся в Бетахаус.

(Мега, кучето на Лия също се чувства супер в пространството)

В началото бях обзета от какви ли не предразсъдъци: „Сигурно е пълно с превзети стартъп хипстъри“, „В коуъркингите е много шумно и ще е трудно да се концентрирам“, „Това е просто едно бюро, няма с какво да ми бъде толкова полезно“ и като цяло се притеснявах, че няма да намеря своето място в коуъркинг средата. През тази една година обаче Бетахаус ми доказа точно обратното – тук се запознах с хора, които винаги ще бъдат важна част от живота ми, с пълни шепи черпих вдъхновение и получих повече приятелска, доброжелателна помощ, от колкото някога съм мислела, че е възможно. Но най-вече научих ценни уроци – както за работата си, така и за себе си. Споделям 3 от тях за тези, които все още се колебаят дали да навлязат в коуъркинг пространството, но и за онези, които никога вече не биха се върнали към „нормалния офис“.

  1. Да работиш около креативни хора е мотивиращо

Около мен седят програмисти, дизайнери, маркетинг специалисти, актьори, художници и какви ли не хора с интересни проекти. Всеки работи по своите задължения, но процеса на създаване е един, а енергията му е заразителна. Когато около теб кипи дейност и виждаш, че останалите са запалени по това, което правят, не можеш просто да си клатиш краката и да гледаш в тавана. Приисква ти се също да създаваш, да бъдеш продуктивен – мотивираш се. Това е едно колективно (пре)зареждане, което често се случва без думи и което няма как да получиш когато работиш от вкъщи или от някое кафене.

  1. Идеите са навсякъде и винаги има кой да ги подкрепи

В Бетахаус, както вероятно и в други коуъркинги, се помещават много фирми. Дори те обаче не следват ригидния шаблон от-9-до-6, където креативността се задушава под натиска на безсмислени корпоративни правила. Затова тук е пълно с усмихнати хора, които винаги ще намерят време да споделят идеите си с теб, да изслушат твоите и да ти подадат ръка там, където трудно ще се справиш сам. Да вземем например травел блога ми (Contrabond.com)– тук намерих хора, които да ми подскажат как да стане по-успешен, да ме подкрпят в изграждането му, да ми измайсторят ново лого, дори съвсеми нови визуално оформление и функционалности! Ако работех извън коуъркинг щеше да се наложа да търся всеки един от тези невероятни професионалисти поотделно, нямаше да знам какви хора са, нито как работят и до краен резултат щеше да се стигне много по-трудно. Знам го от личен опит, защото съм опитвала и двата варианта.

  1. Срещнах невероятни хора

Много от хората тук са чудесни професионалисти, с богат опит, мотивирани и усмихнати – факт, който прави работата редом до тях приятна. Още по-важно е обаче, че в Бетахаус, място, на което дойдох заради чисто професионални цели, срещнах хора, които буквално промениха живота ми. През последната година, с някои от тях празнувахме заедно важните си моменти, посрещаха ме, когато се връщах от дълъг път и се показаха като истински приятели в трудни моменти. Тези хора станаха толкова важни за мен, че сега, когато отсъствам за дълго, Бета винаги ми липсва. При спомена как едва преди година смятах коуъркингите за ненужни, ми е трудно да не се усмихна – за тази година Бета се превърна в мой втори дом, сега я обичам и постоянно разказвам колко е хубаво да се работи от тук.
А ти как стигна до Бетахаус? Разкажи ни с коментар под статията…


“Гости в блога” е рубрика, в която интересни хора от различни сфери на дейност споделят знания или пък интересни истории. Ако искаш да гостуваш в блога ни пиши на g.dzhevelieva [at] betahaus.bg.


Лия е журналист на свободна практика, в търсене на нови преживявания и приключения. Когато не е в Бета обикаля света и защитава зелената идея. В блога й www.contrabond.com можете да прочетете за пътуванията й, а също за психология, стил и екология.
 
 [:en]I’ve been working as a freelance writer for almost 5 years now and for the first 4 I did it from home/the beach/the park/the plane/the train – you get my drift. A little over a year ago, however, I felt that I was no longer able to stay focused while working from home and decided that it was time to try something new. That’s how I finally agreed to give coworking a chance. Before, I had always thought of it as silly: “Why would I pay for a place, which I’d have to share with a bunch of other people, when I have everything I need right at home?!” But the so called writer’s block had me in its grip and I needed to find my muse again. After I picked the brains of friends who frequent the coolest places in Sofia, I chose Betahaus as my search ground.

 (Liya’s dog Mega is also feeling great here)

At first, I was riddled with prejudice: “It’s probably full of poser startup hipsters”, “It would be super noisy and hard to concentrate”, “It’s just a desk, how can it possibly benefit my work” and was overall worried that I won’t know how to swim in coworking waters. But in this past year Betahaus proved me wrong time and time again – here I met people who will always be important for me, got heaps of inspiration, and more friendly, selfless help than I ever thought possible. Yet most of all I learned some valuable lessons – both professional and personal. Here I’ll share 3 of them for those of you who are still not sure if coworking is a good idea, as well as those who’ve made a personal vow to never go back to “the normal office” again.

  1. Working with Creative Professionals Is Inspiring

I sit side by side with computer engineers, designers, marketing specialists, actors, painters, and all kinds of people with interesting projects. Everybody is working on their own thing, yet the creative process is shared, and it is contagious. When you’re surrounded by people who are engaged and inspired by their tasks, you can’t sit around counting flies on the ceiling. You also want to be productive, you get motivated. This process is one collective (re)charge, which requires no words and can’t happen if you’re working from home or a café.

  1. Ideas Are Flying Around and There’s Always Someone to Back You Up

Betahaus, just like other coworking spaces, is home to companies as well. However, even they don’t follow the rigid 9-to-6 algorithm, where creativity goes to die under the iron thumb of ridiculous corporate rules. That’s why here it’s full of spirited people, who always find the time to share their ideas, listen to yours, and offer a helping hand where you’d stumble alone. Let’s take my travel blog as an example (Contrabond.com) – at Beta I found people who gave me tips on how to make it more successful, supported me in building it, designed a new logo for me, and even gave it a complete visual and functional makeover! Had I still been working from home, I would have had to go on a separate search mission for each of these professionals, I wouldn’t know what kind of people they are or how they work, and would have needed a lot more resources to reach my goals. I know this from personal experience because I’ve tried it both ways.

  1. I Met the Most Amazing People

Many of the folks here are excellent professions, with rich experience, motivated and enthusiastic, which makes it a pleasure to work alongside them. More importantly though Betahaus, a place I came to for purely professional reasons, introduced me to people who literally changed my life. During the past year, with some of them we celebrated the important moments of our lives together, they embraced me, whenever I’d come home from a long journey abroad, and proved themselves as true friends in difficult times. These people became so important for me that now, when I am away for longer, I always miss Beta. As I think back to how coworking seemed ridiculous to me, I can’t help but smile – in just a year Beta became my home away from home. Now I love being here and keep annoying my friend with stories of how amazing it is to cowork.
And how did you end up in Betahaus? Let us know in the comments below…


Guest Bloggers is for people who want to share knowledge or interesting stories. If you want to become a guest blogger text to g.dzhevelieva [at] betahaus.bg


Liya is a freelance journalist, always on the lookout for new adventures and challenges. If she’s not at Beta, she’s traveling the world and promoting a sustainable way of life. In her blog www.contrabond.com you can read about her trips, as well as psychology, style, and sustainability.
 [:]