Дигиталната дивизия на рекламната група Publicis MARC си търси Web developer. Очаква се след сериозна сделка в световен мащаб към името на фирмата да се добави още едно.
За да се включите в екипа на компанията на предлаганата позиция, е нужно да отговаряте на някои изисквания:
– Експертни умения по PHP, Javascript, CSS, XML, AJAX
– Работни познания на MySQL и теория и приложения на бази данни
– Работни познания на codeigniter framework, WordPress CMS, Facebook API, Google API
– Работни умения в web application security и performance tuning
– Работни умения в web application design patterns и познание на най-добрите примери
– Опит при съвместна работа по отворен код (SVN, wiki documention, ticket tracking)
– Силно развито критично мислене
И още:
– Отлично владеене на английски
– Нагласа за работа в екип
– Поне 2 години опит на подобна позиция
Компанията предлага интересна работа в областта на маркетинга и рекламата, отлична работна среда и атрактивно възнаграждение.
Ако смятате, че сте подходящ кандидат за позицията, изпратете CV, мотивационно писмо и актуална снимка на careers@publicis.bg, не по-късно от 20 октомври 2013.
 
Publicis Modem Cybermark, the digital agency, part of Publicis MARC Group, currently seeks to employ highly motivated professional for the following position:
WEB DEVELOPER
We really need you to have the following qualifications:
– Expert knowledge of PHP, Javascript, CSS, XML, AJAX
– Working knowledge of MySQL and database theory and application
– Working knowledge of codeigniter framework, WordPress CMS, Facebook API, Google API
– Working knowledge of web application security and performance tuning
– Working knowledge in web application design patterns and best practices
– Experience in working collaboratively in a shared code environment (SVN, wiki documention, ticket tracking)
– Strong critical thinking skills
And some more:
– Excellent command of English
– Team player attitude
– Previous experience in a similar position at least 2 years
The company offers: an interesting and challenging job position in programing for marketing and advertising sector, excellent working environment and attractive remuneration package.
If you consider yourself a qualified candidate for the above job opening, please send a CV, motivation letter and a recent photo to careers@publicis.bg, not later than October 20, 2013.
All documents will be treated strictly confidential. Only short listed candidates will be contacted for an interview.