За втората половина на месец март сме подготвили първите два Skill Sharing-a от цикъла
Project Management.
Първо ще се съберем на 18-ти март с Мартин Будикянов – сертифициран PRINCE2 Practitioner с опит по международни проекти за компании като Deutsche Telekom AG (Europa), British Petroleum (UK), Japan Tobacco (UK), Accenture UK, Public Sector (UK) и други. Той ще ни запознае с основните фази, участници и инструменти при подхода PRINCE2 и как можем да ги използваме, за да подобрим управлението на проектите си.
PRINCE2 e сред класическите методологии за управление на проекти с ясно дефинирана крайна цел. Макар че вече намира широко приложение в индустрията, това е официалният старт за обществени проекти в Обединеното Кралство. С помощта на структуриран подход се координират всички участници и техните отговорности чрез създаването на специфични документи и използването им като база за всяка следваща фаза на проекта. Създава се максимално добра среда за гарантиране качеството на комплексни проекти и контрола на необходимите ресурси, макар и на пръв поглед по-бюрократична. Дава се прозрачност към всички участници и оценка на риска във всяка фаза.
След това на 27-ми март при нас е Димитър Бакърджиев – професионалист в областта на управлението на технологични проекти и LKU Accredited Kanban Trainer, а освен това ръководи бизнес за разработка на софтуер, обучения и книгоиздаване. Той ще ни въведе в метода Канбан – какви са основните му принципи, защо би бил правилният избор и какви са практиките, чрез които да започнем да го използваме. Канбан е подходящ за вас, ако работите в организация, която прави твърде много проекти едновременно, а служителите й се оплакват, че имат прекалено
много неща за вършене, ако изпитвате трудности да осигурите предвидимост на клиентите си и нямате време за иновации и подобрения.
Цикълът Project Management ще продължи и през април, а темите ще бъдат
методологиите SCRUM и AGILE, така че очаквайте повече информация съвсем скоро.