[:bg]“Гости в блога” е рубрика, където ще селектираме интересни хора от различни сфери на дейност. Те ще споделят за вас разнообразни, любопитни и полезни теми, пречупени през гледна им точка и опит.

пробвай coworking в betahaus


Живеем в свят, където промяната е все по-голяма, бъдещето е все по-малко предвидимо, възможностите се увеличават експоненциално и начинът, по който мислим за тях, несъмнено се променя. Днес лидерите на организациите трябва да вземат решения по-бързо, като обработват огромно количество информация в среда, в която всичко е по-взаимосвързано от всякога. Звучи предизвикателно, нали?
Да, такова е. Ето защо, в мениджърските среди терминът VUCA* (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) се превърна в новото staus-quo напоследък. VUCA описва четири характеристики на света, в който оперираме днес:
Един от големите проблеми е, че в продължение на години сме възпитавани да вярваме, че светът е предвидим. Сега трябва да работим с различни нагласи и парадигми, според които най-важното не е да се съсредоточим върху това, което е вероятно, а върху това какво е възможно.

 • ИЗМЕНЯЕМОСТ (volatility): описва  динамиката на промените, които ежедневно се случват около нас и към които трябва да се приспособяваме.НЕСИГУРНОСТ (uncertainty): описва невъзможността да предвиждаме как ще се развият нещата, в тази променлива среда.
 • КОМПЛЕКСНОСТ (complexity): описва взаимосвързаността на факторите, които влияят на работата ни и на проблемите, с които се сблъскваме.
 • НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ (ambiguity): описва новостта на създаващите се ситуации. Все по-често сме изправени пред казуси без прецедент, в които не можем да стъпим на предишен опит, а имаме нужда от иновативни решения.

В един линеен свят организациите и техните лидери биха успели да насочат, да предскажат, да знаят верните отговори, да направят повече от същото, да контролират и управляват. Защото в линейния свят бъдещето е продължение на миналото. Но в един VUCA свят – изпълнен с променливост, неопределеност, комплексност и неяснота  организациите и техните лидери трябва да променят начина, по който действат.
Изглежда, че лидерството се променя от подход, основаващ се на решаване на проблеми и планиране, насочено към намаляване на несигурността, към подходи, в които се постига напредък и иновации чрез активно ангажиране с несигурността. Това изисква по-високи нива на гъвкавост на ръководството и много по-голямо включване на разнообразни гледни точки.

Ето някои подходи, които помагат да водим по-ефективно в света на VUCA:

 1. Включете разнообразни гледни точки. Мрежите ни от заинтересовани страни се увеличават по сложност и размер, не забравяйте да включвате многобройните гледни точки и опит, които те предлагат. Това ще ви помогне да очаквате неочакваното. Интересен добър пример за това е Finance Innovation Lab , с които работят наши колеги от мрежата. Лаб-ът има за цел да създаде алтернативи на съществуващата финансова система и за да случи това, ангажира в серии от работилници хора с радикални решения, както и хора, които работят в традиционните банкови институции. 
  Бъдете любопитни. Несигурните времена създават възможности за смели действия. Възползвайте се от шанса да правите нововъведения. Задавайте силни въпроси и отключете мечтателския дух у екипа си. През месец март работихме с музей, който има амбицията да се превърне в най-иновативния музей на открито в България. За да изгради ясен план за това как да постигне тази визия, директорът покани целия екип на тридневна работилница, в която заедно изследвахме потенциала за развитието на музея.
 2. Очаквайте рискове, но не инвестирайте твърде много време в дългосрочни стратегически планове. Не разчитайте автоматично на предишни решения и вместо това поставете по-голям фокус върху нови, временни решения, които отговарят на моментните предизвикателства. Окуражете екипите си да прототипират и тестват решения като работят между отдели и функции.
 3. Задайте ясна визия, която да помага на организацията да взима важни решения, като запазите гъвкавостта да се адаптирате и да отговоряте по подходящ начин на бързо развиващи се ситуации. Използвайте колективната интелигентност на екипите си, за да създадете или преосмислите тази визия. Само така тя ще бъде толкова важна за тях, колкото и за вас и те ще се чувстват наистина ангажирани.
 4. Възползвайте се от комплексността на ситуациите и ги използвайте като трамплин за иновации. В комплексните ситуации няма правилни отговори и лесни решения. Те изискват включване на разнообразни хора и дори противоречащи си гледни точки, а само тогава се раждат и иновациите. Наскоро работихме с компания от фармацевтичния сектор, която бе изправена пред голяма промяна. За да се справи с тази нова ситуация, изпълнителният директор използва момента да отключи предприемаческия дух на служителите си и заедно развихме инициатива за intrapreneurship за целия екип, който да създава идеи, с които да се развие портфолиото на компанията.
 5. Насърчавайте създаването на мрежи, а не йерархии – вътре в организацията и сред партньорите си. Живеем в ера на голяма взаимосвързаност и взаимозависимост, в която сътрудничеството е по-добра бизнес стратегия от конкуренцията. Начинът, по който работи международната мрежа на Art of Hosting, от която сме част, няма формална йерархична структура, главен офис и членски внос. Тя има мрежова структура, в която членовете допринасят към общото и споделят опит, както и изникващи възможности.
 6. Свикенете да се чувствате леко дискомфортно и да работите на ръба между хаоса и реда. Само там се раждат нови неща и се случва истинското учене и развитие.

 
Всеки лидер намира подходите, които отговарят най-добре на личния стил и на нуждите на екипа. Нашият опит от работа със стартиращи предприемачи, големи компании, международни институции и местни власти показва, че съществуват вече разработени методологии и т.нар. mental models, които спомагат за по-ефективно справяне с VUCA света. Една от водещите международни практики е тази на Art of Hosting (Participatory Leadership), по която предстои международно обучение в София през юни. Която и да е вашата предпочитана практика, останете отворени да включите противоречиви мнения и да допуснете малко креативен хаос в работата си – само тогава се раждат новите решения!
 
* VUCA е акроним за volatility, uncertainty, complexity, ambiguity (променливост, несигурност, комплексност, неяснота). Терминът е въведен за първи път от Колежа на Сухопътните войски в САЩ (USAWC). В последствие набира популярност от 1990те насам и се използва от водещи бизнес лидери като даващ представа за условията, в които организациите оперират днес.
––-
Анна Димитрова е съосновател на Open Space Collective – колектив от практици, които подкрепят организациите и техните екипи да бъдат по-устойчиви чрез ангажиране на заинтересованите страни и активирането на колективната интелигнетност за справяне с комплексни предизвикателства.[:]