Представянето на книги се превръща в приятна традиция за betahaus. Този вторник 16 април, 19.00 часа при нас са Васил Георгиев и Ciela, които ще представят романа Апарат (роман за прахосания разум на свободата)
Събитието ще се проведе приблизително в следния ред:
1. ДУМИ – Стефан Иванов
2. РОМАН – Васил Георгиев
3. ЗВУК – Koka MassJazz (т.е. след четенето ще има парти!)
Още не сме чели романа и затова изцяло в духа на консуматорското битие копипействаме представянето от поканата.
В София се борят най-мощният бизнес-картел на Източна Европа – Споразумението (Веригите), и най-голямата антиконсумеристична организация в света – „Хармония”.
Борбата за спасението на света чрез събуждането на човешкия разум трябва да се осъществи в
главата на всеки един човек, за да осъзнае той своята отговорност за запазването на планетата
си, за да спре да купува излишни неща и да заживее с най-необходимото. И така да намери
истинския път към щастието.
Историята на неуспял маркетолог, създал машина, която да помогне на хората да използват
отново разума си, накърнен от манипулациите на рекламата. И историята на един млад човек,
който се опитва да направи удара на живота си, и неговото тайно, необикновено желание.
„Апарат” е роман, който едновременно осмисля и обезсмисля консуматорското битие. Това
е книга за началото на края на света, който ни очаква, ако продължаваме да живеем по този
начин. „Апарат” също така е и роман за осъзнаването на българския преход и на световния
пазар като мними постижения, резултат от погрешното разбиране на свободата. „Апарат”
e портрет за човешката личност като апарат за ефективност, апарат, който не можем да
контролираме и който функционира независимо от нас.