Представяме Ви Петър Петров от Aleksander Foundaition – организация целяща повишаване на качеството на българското университетско образование чрез обмяна на опит. В това интервю Петър споделя какви са очакванията, трудностите и страховете му, в личен и професионален план.