Запознайте се с господата от VP Consulting, на които дължим високото ниво на спокойствие на всички коуъркъри, тъй като те държат финансите им под контрол и следят да няма колизии с данъчните изисквания. Панайот и Велислав постигат тези резултати не само със своята експертиза, но и с чара, така необходим за комуникация с представителите на отговорните институции.