Screen Shot 2014-12-03 at 11.13.32 AMFarmhopping! Един от любимите ни startup-и и отново повод за гордост.

English version
След като станаха част от семейството на SeedCamp и получиха първи рунд финансиране, Роси Митова, co-founder бе поканена на SeedCamp в Берлин, за да пичва отново. 50 000 инвестиция са налице, благодарение на безупречния питч, който Роси е направила. Журито, начело с Решма Сохони и  Карлос Еспинал, партньори във фонда за рисков капитал са адмирирали питча и са били на мнение, че до този момент не са виждали по-добър.
Сега farmhopping получава подкрепата на SeedCamp и за следващия по-голям рунд.

Откъде тръгнаха те? timeline speed up! От стартиращата компания към бизнес с огромен потенциал.

Първо разбира се бе ИДЕЯТА! Идеята на Роси да направи глобална пазарна мрежа за устойчиви ферми и по този начин да свързва градския човек с чиста и истинска храна, като по този начин подпомага родното производство. Първата инвестиция за разработване на продукта идва от Eleven. Втора крачка и представяне на betapitch sofia, последвано от betapitch global. Работещата вече идея има възможността да доразвие потенциала си. FH са неизменна част от нашето работно пространство. Създава се и първият фармхопинг кооператив, базиран при нас, в betahaus, който е и най-голям. В момента кооперативите (места за доставка) са 21 на брой. Фермите, които са част от мрежата са 39 и са локализирани из цяла България. Целите, както вече споменахме са за глобална мрежа, а за изграждането й трябва сериозна инвестиция. Идва ред и на следващата крачка – Seedcamp, един от най-големите и известни фондове за рисков капитал в Европа. FH стават част от тяхното семейство и получват първи рунд инвестиция. Роси лаунчва платформата за Лондон. Там идеята се възприема и развива скорострелно. Предстои още по-голям fundraising… и farmhopping на три морета, както се казва!
10710526_814556568587242_7409233849860902328_n

 Screen Shot 2014-12-03 at 11.13.32 AM
farmhopping! One of our favorite startups we are so proud of.
After becoming part of the Seedcamp family and received first funding round Rossi Mitova, co-founder at farmhopping was invited to Berlin for pitching again. She received the next 50,000 € investment. The jury, led by Reshma Sohoni and Carlos Espinal, partners at the venture fund have admired one of the „best pitches“ they have seen so far.
This round will let the team grow in London in the next few months and focus on raising the next bigger round.

Timeline speed up of farmhopping. From a cool startup project to a business with huge potential.

First was the IDEA! Rossi’s idea is to make a global market network for sustainable farms to grant an easy access for city people to local fresh produce. The first investment in product development comes from Eleven. After a couple of months the farmhopping team joined betahaus and our community. They participated in the first edition of betapitch in Sofia and won respectively first prize, which allowed them to reach out to a larger audience at betapitch global.
The idea was constantly in development and the first food cooperative was launched in betahaus. Currently in Bulgaria farmhopping operates 21 cooperatives (pick up locations for your orders). 39 farms located throughout Bulgaria have joined the network.
The next step after validating the working model in Bulgaria was to go global. That is where Seedcamp joined the board, one of the largest and well-known venture capital funds in Europe. Just in a couple of months Rossi and her team managed not only to launch the platform in London but to raise awareness by local and foreign media and put farmhopping on the global food industry’s map.
As one of the prominent startups in our community, we will continue to follow them disrupting their industry and wish them best of luck!
10710526_814556568587242_7409233849860902328_n