Участието на гражданското общество в управлението на природните ресурси е от особена важност. Целта е да не се събудим един ден и да установим, че цялата страна се е превърнала в слънчак. За да предотвратим тази неприятна тенденция, не е нужно да правим много, а просто да сме малко по-информирани.
Такава е целта на проекта „Прозрачни планини“, който ни гостува на закуска.