Въпреки че вече е бил в тази рубрика, решихме да разговаряме с Комитата по повод социалните и политически събития в последните месеци. Знаем, че това не е от нещата, които най-много вълнуват аудиторията ни, но няма как да говорим за развитие на екосистема, без да вземем под внимание състоянието и начините за взаимодействие с макросредата, в която сме избрали да пребиваваме.

zp8497586rq