Macacolandia

За компанията:

Идеята за проекта TriplePro се ражда преди 10 години в стая на студентско общежитие. Разбира се, че едни от най-добрите бизнес идеи се раждат там. Който дръзне да възрази, не е бил качествен студент! В момента компанията е сред топ 2% измежду най-големите компании в Холандия по отношение на служителите. Могат да се похвалят с клиенти, като Unicef и WWF, но освен тях, високо ценени са и стотиците клиенти в другите бизнес сфери в Холандия. TriplePro сa специализирани в cross channel marketing проекти с абсурдно висока възвращаемост на инвестициите. Успешно комбинират брандинг, онлайн маркетинг, директен маркетинг и директни продажби в проектите, с които се захванем – забавно е и работи. Съвсем скоро ще бъде факт и отделът в България, който е в процес на основаване. Прогнози за разрастване: до края на 2014г. е 6 – 8 човека и 15 – 20 човека до края на 2015г.

Какво си търсят:

Теб, ако можеш да използваш инструменти, като Adobe CS и си творчески настроена личност. Твоята работа със сигурност ще ти бъде интересна, защото имаш възможност да правиш нещо различно всеки ден, като например: създаване на front-end дизайн, изготвяне на печатно съдържание, както и активно участие в техните срещи, когато генерират творчески решения за клиентите си.

Заплащане:

Покажи им повече и получи повече. Заплащането ще бъде генерирано между 900-1800лв., в зависимост от твоя опит и умения.
За да придобиеш по-добра представа за тях и твоята бъдеща работа, ето твоя ПЪРВИ ПРОЕКТ:
Описание: Търсят някой, който е добър илюстратор и има опит в създаването на илюстрации/анимации, базирани на снимки, и в частност портретни такива. Нуждаят се от илюстрации за 15-20 човека (по една за човек) и твоята задача ще бъде да ги обединиш под формата на визитка.
Краен продукт: Той трябва да представлява 15-20 готови за печатане файла в PDF формат за визитки, които да могат да бъдат използваеми за тяхната печатна компания. Като най-добър вариант можеш да използваш визитките Illustrator за анимациите и InDesign за изработването на визитките. TriplePro не биха те ограничили, ако предпочиташ да използваш различен софтуер, просто ще го обсъдите.

Свържи се с тях:

Изпрати e-mail на info@triplepro.bg с малко информация за теб и линк към някои от твоите илюстрации или графични проекти. Можеш да си отдъхнеш, няма да е нужно цялото ти портфолио. Имаш свободата, да си избереш едно или две неща, които мислиш, че се доближават до идеята за техния проект и които представят качеството на работата ти по най-перфектен начин. Изпращането на твоята визитка може да става до 7 март (петък).

MacacolandiaAbout the company:

The idea for TriplePro began 10 years ago in a dorm room. History has shown us that some of the best ideas were born in such environment and those who disagree have missed out the whole point of their education. Currently, the company is among 2% of the biggest companies in The Netherlands in terms of employees. They are very proud to be working with clients like Unicef and WWF but also the hundreds other companies that are doing business with them are important. TriplePro are specializing in cross channel marketing projects with tremendous return rates. There, branding, online marketing, direct marketing and sales are all combined in every single project they undertake and have fun with it. Soon, the office in Bulgaria will be a fact and the plan is by the end of 2014 to have 6 people and by 2015- 15 – 20 employees.

What they are looking for:

You, if you are able to easily work with Adobe CS and you are a creative person. Your work will be very diverse, which will make it interesting for you. One day you may be working on a front-end design, the preparation of print media or simply in the brainstorm sessions we organize.

Payment:

The more you show that you can do, the more you will get in return. The payment rates will range between 900 – 1800 BGN, which is determined by your experience and qualifications.
In order to get a better impression of the work you might be eventually doing for them , we present to you your FIRST PROJECT:
Description: The company is looking for someone, who is a good illustrator and has experience in the field of creating illustrations/ animations, based on pictures and in this particular project on portraits. The project requires illustrations of 15-20 people (one for each) and your task will be to combine them under a business card format.
Deliverables: It has to be 15-20 files that are ready for printing in a PDF format for business cards, which they can later use for their printing company. As the best option you can use the business cards format from Illustrator for animations and InDesign for the development of the business cards. TriplePro are flexible on the usage of other software as long as it is discussed first.

You can contact them

at  info@triplepro.bg with a bit of information about yourself and a link towards some of your illustrations or graphic designs. Rest easily because you will not be asked for a whole portfolio. You will have the freedom to choose one or two things, which you think are connected with the idea of the whole concept and represent you the best. The end date for sending your projects is 7th of March (friday)