Skill sharing master-a и betahaus member, Иван Димитров ще раздаде щедра доза знания и опит през месец Февруари. Решихме да увеличим по две, присъствието на всеобщия ни любимец, на Skillsharing сцената. Работим по въпроса за едно силно начало на Новата Година.
сасПърва споделена тема ще бъде „Gamification – online и offline приложение“ . Иван ще говори за различните приложения на Gamification – от Образованието, през Маркетинга и Банкирането, до плюс безкрайност. Геймификейшън, използва натурални желания за постижения на хора; състезателен дух; себеизразяване; завършеност и т.н. в неигрови контекст. Прилага се доста успешно в образованието, обработката на данни и маркетинга.Похвата се използва още преди заглавието му да бъде измислено. Навлиза първо в софтуерната разработка, като въведение на социални и наградни елементи. След този силен старт, Gamification, привлича вниманието на Venture капиталистите и придобива още по-широка популярност.
Втора споделена тема ще бъде „New Integrated Marketing Communication“. Всички знаем как се подрежда пъзел и как картината не би се получила, ако една част липсва. Иван ще сглоби  Content маркетинга, Gamification, Marketing automation и други важни елементи, които ясно ще очертаят една устойчива, взаимосвързана  Маркетинг структура.