[:bg]“Гости в блога” е новата рубрика, в която искаме да се включват големи имена от различни сфери на дейност, които да споделят интереси, опит и мнение по актуални теми.
Наскоро, по време на разговор за най-атрактивните сектори за развитие в България, един от уважаваните ютилити експерти ми каза „Преди Internet of Things, е Energy of Things”. И в тази връзка мисля, че няма смисъл да спорим кое е първото (или по-важното): тока или нета.
Преди да продължа е важно да уточня, че нямам нищо електроинженерно в гените си и пиша това от името на една „маркетинг кифла“ и човек, който има известен опит за внедряване на иновации в голяма енергийна компания.
Знаете ли, че за последните 120-130 години нищо крайно революционно не се е случило в схемата за производство, пренос и разпределение на електроенергия. Имаме някаква електроцентрала или място за произвеждане на електроенергия, подстанции, жици, кабели и крайната точка на потребление – нашият контакт. Дори като се замислим стълбовете по електроенергийната мрежата не са се променили – някои са дървени, други са бетонни или метални, но в крайна сметка са си все стълбове. Е, може би скоро ще видим нещо по-дизайнерско и модерно като стълбовете на архитектурното бюро Choi + Shine:
офис за работа
И колкото и „скучно“ да изглежда векът на електрификацията не можем да отречем, че през последните 10-20 години се случват много интересни неща. Бяха проучени и разработени различни технологии за генериране на енергия от възобновяеми източници (вятър, вода, слънце и др.), a оптимизирането на производствените процеси доведе до спад на цените им.

Бъдещето от гледна точка на клиентите

Нека си признаем: всички мразим да получаваме и плащаме сметки. Особена неприязън усещаме, когато трябва да плащаме на монополисти като енергото, въпреки че си плащаме за това, което сме изконсумирали. Добрата новина е, че свободата за клиентите е напълно осезаема. За не чак толкова голяма инвестиция бихте могли да си монтирате домашна соларна микросистема или ветрогенератор на покрива или в градината и да си осигурите собствено електрозахранване (е, имайки предвид българското законодателство няма да ви е чак толкова лесно, но на практика е възможно дори в България). И в този случай няма да се вълнувате от цените на тока или сметките, а само от прогнозите за времето. Темата за енергийните „просюмъри“ (бел. от английски “prosumer” = producer + consumer) присъства все по-често в анализите за енергийнте пазари и тяхната регулация. На практика, това означава, че не просто няма да плащате сметка на енергото, а всъщност то ще ви плаща на вас. Не звучи зле, нали?

Заплахи дебнат от всякъде 

Междувременно за енергийните монополисти времената никак не са розови. Заплахите за тях идват от различни страни:

  • Заплашват ги клиентите и тяхната борба за свобода и независимост, което ще доведе до намаляване на потреблението от традиционните електроенергийни системи и увеличаване на дела на собствените енергийни решения.
  • От друга страна стоят регулаторните органи, които непрекъснато притискат електроразпределителните дружества да намаляват своите разходи и ги принуждават да инвестират в инфраструктура, за да подобряват качеството на предлаганата услуга;
  • Сериозна заплаха са всички присъединени към мрежата възобновяеми енергийни източници, които изправят енергийнте дружества пред предизвикателството да управляват мрежата по нов начин.
  • Предизвикателство е и либерализираният пазар, на който всеки може да избира доставчика си на електроенергия и свободно да договаря цените си (да, това в момента звучи малко утопично за българската действителност, но на практика функционира).

Всичко това води до едно: финансовите маржове на енергийните дружества намаляват. А когато те намаляват, акционерите не са доволни. И за да бъдат акционерите доволни, мениджърските екипи са изправени пред задачата, да намерят нови начини за генериране на приходи.
Новите бизнес възможности обхващат широк спектър от потенциални пазари, услуги и продукти, които електроразпределитените компании могат да развиват – smart home решения, smart grid решения, интелигентни потребителски платформи, решения за умния град, енергийна ефективност, решения за съхранение на енергия, системи за управление на товари и други.
Но през последните 100 години енергийните дружества са се превърнали в ленивци, обсебени от собствените си бизнес процеси, процедури и хартии. Затова вероятността да генерират и реализират вътрешно свои иновативни бизнес идеи, които да доведат до големите печалби е твърде малка. Именно затова  всички енергийни компании са насочили поглед към предпримаческото общество на иноваторите, които могат да им дадат необходимите бизнес модели, за да изплуват на повърхността и да подобрят финансовите си показатели.
В момента големите енергийни играчи на Европейския пазар развиват акселератори, хъбове, инкубатори, програми за иновации и други подобни. Това означава: имат пари – търсят идеи. Затова, ако имате интересна бизнес идея, която искате да развиете, проверете следните линкове:
E.ON
CEZ
ENEL
RWE


Наталия Александрова e експерт по маркетинг с опит в енергийния сектор в България. През последните години се интересува от съвременните тенденции в развитието на енергийния бизнес и навлизането на иновации в енергийните компании. Участвала е в доброволчески акции за почистване на електроразпределителни касетки, а когато й спре тока не бърза да „ругае енергото“. [:]