“Гости в блога” е новата рубрика, в която искаме да се включват големи имена от различни сфери на дейсност, които да споделят интереси, опит и мнение по актуални теми

Бъдещето на парите

Бъдещето на парите е серия от статии, която има за цел да обясни какво всъщност са парите, от къде произлизат, каква е фунцията им, в миналото и съвременното време и общество и как е възможно да се развиват в бъдеще. В следващите няколко статии ще си говорим за историята на парите, платежния слой на света днес, биткойн и новите форми на пари.
 

 История на Парите

Част 1/2: Произход и Първите Форми на Пари

 
От къде произлизат парите?
В зародиша на цивилизациите ни, съществуваването ни е зависело от набавяне на иснтрументите за оцеляване – храна, дърва, кожи, сечива за лов и т.н. Това се е случвало чрез обмен с други хора или примитивна търговия. Много хора смятат, че методът за търговия на примитивните общества е била бартерната система. Не е намерено осезаемо антропологично доказателство, че бартерът е бил основен метод за търговия, даже обратното. Първата причина е сложността за измеримост между различните продукти за обмен. Колкото повече артикула има в една система, толкова по-сложно става измерването на равенствата помежду им. На колко дърва е равна една кожа? Колко парчета месо мога да взема за едно дърво? 3 артикула правят 9 равенства или цени за търговия, при 500-те стават 250 000, което става непосилно за следене. Втората причина е така нареченото двойно съвпадение на желанията (от английски double coincidence of wants). Aко предположим, че кожите са нужни по-скоро при студените месеци, то защо да обменям за кожа през топлите? Ако обменя парче дърво, за няколко парчета месо, то мога ли да обменя едното за лък например. Ами ако другият “търговец” не е гладен и няма нужда от месо?  Сложността между равенствата и несъответствието между желанията/нуждите прави бартера неефективен. Така, обменът на стойност се е случвал само между малки групи хора, племена и примитивни селища, които ca имали доверие помежду си и не са търгували, а по-скоро са правили услуги един на друг – давам ти парче дърво и вярвам, че и ти ще ми дадеш в последствие. За да се случва обмен между по-големи групи и непознати едни на други хора е била нужна система, която да осигурява това доверие, или средство за обмен, което да служи за разпознаваема единица за измерване на стойността и съхранението й. Така произлизат първите форми на пари.
 
Основните функции на парите.
Парите имат 3 основни функции – средство за обмен, разчетна единица и съхранител на стойност (от анг. Medium of Exchange, Unit of Account, Store of Value), които са независими една от друга, но взаимно подсилващи се.
Средство за обмен е първата основна функция на парите, която предполага по-ефикасен метод за размяна от бартърната система – междинно средство, което някой разменя за нещо с мен и в последствие аз разменям за нещо с друг. За да върши тази роля добре, въпросното средство е нужно да е:

  • Рядко и трудно за фалшифициране
  • Транспортируемо
  • Трайно и издържливо във времето
  • Делимо, така че да се ползва за малки и големи обмени
  • Разпознаваемо, така че всяко едно такова средство да е същото като всяко друго.

Втората основна функция е разчетната единица, която позволява измерване и сравнение. Примерно, парче месо е равно на 2 разчетни единици, парче дърво на 5 и тн. Важно е за разчетната единица да е стабилна в бъдещето, тоест да не се променя драстично, например днес парче дърво е 5 единици утре 10 (което в днешно време наричаме инфлация, но повече за това в следващите статии…).
Третата основна фукнция е съхранител на стойност или механизма, чрез който моето богатство ще се запази в бъдещето и ще мога да използвам неговата стойност за обмен. Важно за съхранението e да има някакъв предсказуем елемент за бъдещото търсене и предлагане, така че средството, което използвам да е подходящо за такова.

Примитивните форми на пари

Антропологията познава различни средства, които са служили за пари на примитивните групи хора като:

  • Морски черупки, мидички, зъби на китове
  • Зърнени култури, жито
  • Тютюн
  • Добитък, овце
  • Примитивни бижута, гердани

Първите форми на пари включват цялостно или частично една, или повече от функциите описани по-горе като в нито един от случаите не са изпълнени ефикасно. Поради тази причина примитивните пари са изместени по-късно от първата общоприета форма на пари – монетата, първо правена от метал, в последствие ценни метали като сребро или първият световно приет паричен стандарт – златото. 
Тях ще обсъдим в следващата статия. Междувременно можеш да участваш в неформална дискусия по време на ежеседмичното събитие Reducation, където се събираме да си поговорим за изброените по-горе теми. Стани част от събитието ТУК.  


ivo vasilev, reloyalti betahaus
Иво Василев, е основател и изпълнителен директор на Reloyalty.com, мобилна система за плащане и лоялност, която възнаграждава потребителите с биткойн за стойността, която носят на любимите си бизнеси в града. Reloyalty организира ежеседмичното събитие Reducation.