“Гости в блога” е новата рубрика, в която искаме да се включват големи имена от различни сфери на дейсност, които да споделят интереси, опит и мнение по актуални теми

Бъдещето на парите

Бъдещето на парите е серия от статии, която има за цел да обясни какво всъщност са парите, от къде произлизат, каква е фунцията им в миналото и съвременото време и общество и как е възможно да се развиват в бъдеще. В следващите няколко статии ще си говорим за историята на парите, платежния слой на света днес, биткойн и новите форми на пари.

История на Парите
Част 2/2: От златни монети до хартия и банки

В първата статия обсъдихме неефктивността на бартерната система и нуждата от разпознаваем инструмент, който да служи за средство на размяна, разчетна единица и съхранител на стойност – с една дума пари. Примитивните пари са варирали от обикновени мидички и примитивни бижута до стоки като добитък, жито или тютюн. Макар и значително подобрение на бартерната система, примитивните пари са имали недостатъци в качества, като транспортируемост, трайност и делимост. Докато в затворени и/или ограничени общества, примитивната парична система била алтернатива (интересен факт: между 1650-1850г. в колониите във Вирджиния, САЩ, тютуна е бил разпознаваема форма на пари или често неформалната паричната единица в един затвор, например, е цигарата), извън тях предразполагала към подобрение и по-ефективна форма на пари.
Screen Shot 2015-10-29 at 14.19.38Създаването на монетата
Screen Shot 2015-10-29 at 14.19.38Монетата е първата форма на пари, каквито познаваме днес. Метални форми на пари датират от 12ти век преди Христа (в Китай например, са потапяли раковини в метал, за да придобият повече трайност като пари). Първата общопроета монета се счита за създадена през 7ми век преди Христа в град Лидия, древна Гърция или днешна Турция. Лидийската монета подобрява осезаемо парите в аспекти като разпознаваемост, транспортируемост и рядкост. След създаването си монетата бързо придобива популярност в Римската Империя и постепенно се превръща във водещата форма на пари в древните общества. В продължение на дълго време, монетата е основно парично средство, като се използва поне до края на 18ти и началото на 19ти век. До този момент,  в света са били известни над 800 вида монети, изработени от бронз, сребро и злато. Употребата на метали в паричната система била главно заради качествата им (трайност, рядкост, разпознаваемост, делимост, транспортируемост, които обсъдихме в предната статия), което водело и до повече търсене и покачване на възприетата им стойност (а не обратното, търсенето и възприетата им стойност да e причината да се ползват в паричната система).
пари, bitcoin
Недостатъци на монетата
Screen Shot 2015-10-29 at 14.19.38Структурата на монетата, предразполагала към недостатъци и дефекти. Примери за това:

  • Често, създателите на монети имали стимула за смесване с обикновени метали и намаляване количеството ценен метал в нея, с цел запазване повече от него и правене на повече монети.
  •  Друго явление било така нареченото подрязване / шкурене  на монети (от англ. clipping / shaving). Ръба на монетата бил “изшкурван” от потребителите с цел извличане на част от ценния метал в нея, отново за направата на повече монети. (Интересен факт: оребрените ръбове на монетите били един от начините за предпазване от това, които са елемент на монетата и до днес)
  • Наблюдавало се е и “замърсяване” на качеството на монети в обръщение или с други думи хората предпочитали да пазят и спестяват чистите и недеформирани монети а харчели само некачествените, като постепенно всички монети в обръщение ставали такива.
  • Друг проблем бил предизвикан от ресурса за създаване на монетата, като набавянето на метал и изработката й, който водел до вариации в абсолютната й стойност и нестабилност като разчетна единица. (Интересен факт: през 2014 на САЩ, струва 1.66 цента за производството на монета от 1 цент и 8.09 цента за монета от 5 цента)
  • Повечето монети имали много малка деноминация, което ги правело неефективни за по-големи търговски обмени (трудно транспортуруеми в големи количества например.

Screen Shot 2015-10-29 at 14.19.38Хартиената парична система
Screen Shot 2015-10-29 at 14.19.38Хартиената форма на пари, произлиза от Китай през 10ти век след Христа, под формата на разписка (сертификат) за депозит. Заради недостатъците на монетата описани по-горе, както и ресурсите нужни за изработката й, се появили търговци, които предлагали задържането на метали срещу разписка/сертификат за тяхната стойност, която сама по себе си в последствие се превръщала в парично средство. Управниците в Китай, бързо усетили потенциала на хартиената форма на пари и започнали да обменят (често нежелано) ценните метали от обществото и да издават разписки за депозит в замяна. В началото това се случвало на регионално ниво, като през 13ти век за първи път се пуска в тираж национална хартиена разписка, която се превръща във валута. (Интересен факт: Марко Поло описва хартиената парична система като Алхимия, цитат от Пътешествията на Марко Поло ТУК)
монети, история
Амстердамската банка – Първата централна банка
Screen Shot 2015-10-29 at 14.19.38 Хартиени пари под формата на депозит срещу ценни метали ставали общоприето средство и практика на много общества в Азия и Европа. Това довело и до появата на Амстердамската Банка в началто на 17век, под патронажа на Кмета на Амстердам. Целта била да се вкара ред и повече разпознаваемост между многото видове монети в обръщение в града, основен търговски център на времето си.  Както други депозитни механизми, разписката за депозит на банката станала парично средство, но Амстердамската банка имала няколко други характеристики които я отличавали като първата централна банка:
–  Служела като гарант на града, но била независима от централното управление
–  Създала форма на легална принуда, така че разписките били задължителни за ползването при търговия над дадена стойност
–  Започнала първата форма на заеми с частичен резерв (от англ. Fractional Reserve Lending), или с други думи даването на част от депозираните метали като заеми към търговци.
Амстердамската банка започнала да дава заеми към един от големите холандски търговци на подправки, който в последствие фалирал и с това срил и банката. Независимо от това, банкирането с частичен резерв и централната банка остават главна форма на менажирането и създаването на парите в икономика в днешно време.
Съществуващите централни банки и парите днес ще обсъдим в следващата статия. Междувременно можеш да участваш в неформална дискусия повреме на ежеседмичното събитие Reducation, където се събираме да си поговорим за горните теми. Стани част от събитието ТУК.


  
ivo vasilev, reloyalti betahaus
Иво Василев, е основател и изпълнителен директор на Reloyalty.com, мобилна система за плащане и лоялност, която възнаграждава потребителите с биткойн за стойността, която носят на любимите си бизнеси в града. Reloyalty организира ежеседмичното събитие Reducation.